admin

ADVOKATSKI ISPIT U NOVEMBARSKOM ROKU

Polaganje advokatskog ispita u novembarskom ispitnom roku obaviće se dana 19. novembra (ponedeljak) 2012. godine, sa početkom u 16,30 časova, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Zmaj Jovina 20/I.

Novi Sad, 26. oktobar 2012. godine
Administracija Advokatske komore Vojvodine