admin

ADVOKATSKI ISPIT U MAJSKOM ROKU

Polaganje advokatskog ispita u majskom ispitnom roku obaviće se dana 22. maja (sreda) 2013. godine, sa početkom u 16,30 časova, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Zmaj Jovina 20/I.

Novi Sad, 10. maj 2013. godine
Administracija Advokatske komore Vojvodine