admin

ADVOKATSKI ISPIT U MAJSKOM ROKU

Polaganje advokatskog ispita u majskom ispitnom roku obaviće se 24. i 25. maja (utorak i sreda) 2016. godine, sa početkom u 16,30 časova, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Zmaj Jovina 20/I.

Spiskovi sa imenima kandidata po danima biće naknadno objavljeni.

Novi Sad, 11. maj 2016. godine
Administracija Advokatske komore Vojvodine