admin

ADVOKATSKI ISPIT U JANUARSKOM ROKU

Polaganje advokatskog ispita u januarskom ispitnom roku obaviće se dana 17. janara (četvrtak) 2013. godine, sa početkom u 17 časova, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Zmaj Jovina 20/I.

Novi Sad, 27. decembar 2012. godine
Administracija Advokatske komore Vojvodine