admin

ADVOKATSKI ISPIT U JANUARSKOM ROKU

Polaganje advokatskog ispita u junskom ispitnom roku obaviće se 21. januara (sreda) 2015. godine, sa početkom u 16,30 časova, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Zmaj Jovina 20/1.

Novi Sad, 08. januar 2015. godine
Administracija Advokatske komore Vojvodine