admin

ADVOKATSKI ISPIT U FEBRUARSKOM ROKU

Polaganje advokatskog ispita u februarskom ispitnom roku obaviće se dana 21. februara (četvrtak) 2013. godine, sa početkom u 16,30 časova, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Zmaj Jovina 20/I.

Novi Sad, 24. januar 2013. godine
Administracija Advokatske komore Vojvodine