admin

ADVOKATSKI ISPIT U FEBRUARSKOM ROKU

Polaganje advokatskog ispita u februarskom ispitnom roku obaviće se 18. februara (utorak) 2014. godine, sa početkom u 17 časova, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Zmaj Jovina 20/I.

Novi Sad, 03. februar 2014. godine
Administracija Advokatske komore Vojvodine