admin

Advokatski ispit u aprilu 2017. godine

Polaganje advokatskog ispita u aprilskom ispitnom roku obaviće se:

  • 19. (sreda) aprila sa početkom u 16,30 časova za kandidate koji polažu pred Drugom i Trećom ispitnom Komisijom
  • 20. (četvrtak) aprila sa početkom u 16,30 časova za kandidate koji polažu pred Drugom i Trećom ispitnom Komisijom
  • 25. (utorak) aprila sa početkom u 16,30 časova za kandidate koji polažu pred Prvom ispitnom Komisijom
  • 26. (sreda) aprila sa početkom u 16,30 časova za kandidate koji polažu pred Prvom ispitnom Komisijom

u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Zmaj Jovina 20/I.

Raspored kandidata se nalazi u spiskovima koji su u prilogu.

19. (sreda) april sa početkom u 16,30 časova

DRUGA KOMISIJA
1.Đaković TijanaVrbas
2.Bubotić BobanSremska Mitrovica
3.Cvetković MladenNovi Sad
4.Potrebić SanjaNovi Sad
5.Mihajlović DraganZrenjanin
6.Pavlović JasminkaLaćarak
TREĆA KOMISIJA
1.Arsenijević DarijaRumenka
2.Jefić BorjanaNovi Sad
3.Dronić MiraNovi Sad
4.Kuruc AndreaNovi Sad
5.Grba MilanNovi Sad


20. (četvrtak) april sa početkom u 16,30 časova

DRUGA KOMISIJA
1.Tumbas MartinaĐurđinPopravni ceo ispit
2.Smiljanić VladimirVojvoda StepaPopravni ceo ispit
3.Maksić BojanKumane
4.Levakov Vermezović TijanaNovi Sad
5.Čordarov MarkoNovi SadPopravni ceo ispit
TREĆA KOMISIJA
1.Zeljković JovicaZrenjanin
2.Milješić MarkoBač
3.Malinović MarijaNovi Sad
4.Lončar TatjanaNovi Sad
5.Babović StefanNovi Sad


25. (utorak) april sa početkom u 16,30 časova

PRVA KOMISIJA
1.Čolić MajaNovi Sad
2.Miškov DunjaNovi SadPopravni ceo ispit
3.Sulocki IvanaNovi SadPopravni ceo ispit
4.Delić NemanjaSomborPopravni Tarifa
5.Travica NikolaNovi SadPopravni Tarifa
6.Nešić DraganaNovi SadPopravni Tarifa


26. (sreda) april sa početkom u 16,30 časova

PRVA KOMISIJA
1.Dobanovački ĐorđeKać
2.Radojčić AleksandraZrenjanin
3.Jandrić Vilovski MajaNovi Sad
4.Tornjanski MilicaNovi Sad
5.Pinter KristinaNovi Sad

Novi Sad, 10. april 2017. godine
Administracija Advokatske komore Vojvodine