admin

ADVOKATSKI ISPIT U APRILSKOM ROKU

Polaganje advokatskog ispita u aprilskom ispitnom roku obaviće se dana 24. aprila (sreda) 2013. godine, sa početkom u 16,30 časova, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Zmaj Jovina 20/I.

Novi Sad, 03. april 2013. godine
Administracija Advokatske komore Vojvodine