admin

ADVOKATSKI ISPIT U APRILSKOM ROKU

Polaganje advokatskog ispita u aprilskom ispitnom roku obaviće se 20. aprila (ponedeljak) 2015. godine, sa početkom u 16,30 časova, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Zmaj Jovina 20/1.

Novi Sad, 6. april 2015. godine
Administracija Advokatske komore Vojvodine