admin

Advokatska komora Vojvodine i Galerija Matice srpske potpisali Protokol o saradnji

Upravnica Galerija Matice srpske Tijana Palkovljević Bugarski i predsednik Advokatske komore Vojvodine Vladimir Beljanski danas su potpisali Protokol o saradnji koji ima za cilj unapređenje rada i obogaćivanje osnovnih delatnosti ove dve značajne ustanove.

Kako je navedeno, cilj Protokola je uspostavljanje saradnje u oblastima u kojima Galerija Matice srpske i Advokatska komora Vojvodine ostvaruju svoju delatnost poput predavanja i izložbi o značajnim pravnicima i kolekcionarima umetničkih dela, predstavljanja i valorizacije njihovih umetničkih kolekcija, pružanja uzajamne stručne pomoći iz specijalističkih oblasti svake strane, itd.

U dokumentu stoji da će se zajednički realizovati one aktivnosti koje su u skladu sa  delatnostima ustanova, a za koje utvrde da predstavljaju obostrani interes.

Galerija Matice srpske i Advokatska komora Vojvodine su među najstarijim ustanovama u Novom Sadu, prva je nedavno obeležila 170 godina postojanja, dok je druga osnovana pre 142 godine. Obe su smeštene u užem centru Novog Sada i izuzetno su značajne sa aspekta kulture i prava.