Uroš Pajić

Poziv za sednicu Upravnog odbora AKV 01. 09. 2023. godine

Na osnovu člana 77. stav 1 tačka 2. Statuta Advokatske komore Vojvodine sazivam 42. sednicu Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine za dan

 

01. septembar 2023. godine (petak) sa početkom u 18,00 časova 

 

Sednica Upravnog odbora će se održati u Novom Sadu, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u ulici Zmaj Jovina 20/1.

 

Predlažem sledeći

 

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Razmatranje primedbi na zapisnik sa prethodne sednice Upravnog odbora (materijal u prilogu)
 3. Potvrđivanje odluke sa elektronske sednice od 13. 07. 2023. godine
 4. Izveštaj predsednika AK Vojvodine
 5. Izveštaj sekretara AK Vojvodine
 6. Izveštaj Komisije za Potporni fond
 7. Informacija o nelojalnoj konkurenciji (podnosioci: Karadžić Goran i Mijatović Nenad, adv u Novom Sadu)
 8. Zahtev za brisanje iz Posmrtnog fonda AKV (Čukurov Sofija)
 9. Predlog Subakov Miloša za dopis Upravnom sudu
 10. Predlozi za izvršenje po presudama Disciplinskog suda AKV
 11. Finansijski izveštaj stručne službe
 12. Upisi u Imenik advokata, advokatskih pripravnika, brisanje i ostale  promene
 13. Razno

 

 

NA  SEDNICU  SE  POZIVAJU:

 

Joža Laslo, potpredsednik AK Vojvodine, Milan Karać, sekretar Upravnog odbora, Miloš Nikolić, blagajnik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: Predrag Basarić, Sanja Dražić, Mirjana Vojnić, Marija Vučković, Ljubica Beserovac, Dragana Filipović, Mihailo Korać, Jovan Mihajlović, Dušan Nikolić, Đorđe Papulić, Srđan Gligorić, kao i predsednik Disciplinskog suda Biljana Desnica-Petrović, disc.tužilac Boško Arsenijević, predsednici ogranaka AKV, članovi UO AKV u AKS: Tanja Arsić, Biljana Bjeletić, Rajko Marić i Srđan Dobrosavljev, predsednik Skupštine AKV Nikola Jović, predsednik Saveta AKV Branislav Vulić, dekan Akademije dr Slaven Bačić, predsednik Veća predavača Branko Tatić, glavni i odgovorni urednik „Glasnika“ dr Aleksandar Todorović, predsednik Komisije za Potporni fond AKV Nenad Krajnović, urednik internet stranice AKV Srđan Popović, predsednik Sekcije Mladi advokati Vojvodine Siniša Čolević, predsednik Odbora advokatskih pripravnika AKV.

 

 

Predsednik

Advokatske komore Vojvodine

Vladimir Beljanski s.r.