Uroš Pajić

Saopštenje sa sednice upravnog odbora 01.12.2023.

ILIĆ IRENA, diplomirani pravnik, rođena 06. 05. 1996. godine, upisuje se 08. 12. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 6, stan 53.

BESAROVIĆ INES, diplomirani pravnik, rođena 14. 11. 1953. godine, upisuje se 08. 12. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Mileve Marić 5, stan731.

ĐOKIĆ CANKOVIĆ DRAGANA, diplomirani pravnik, rođena 21. 04. 1985. godine, upisuje se 08. 12. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Grčkoškolska 1.

PERUNIČIĆ JELENA, diplomirani pravnik, rođena 12. 12. 1997. godine, upisuje se 08. 12. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kuli, Maršala Tita 19.

KAJTEZ ĐUKA, diplomirani pravnik, rođena 11. 03. 1988. godine, upisuje se 08. 12. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Palanci, Žarka Zrenjanina 45.

RADONJIĆ VLADIMIR, diplomirani pravnik, rođen 02. 09. 1992. godine, upisuje se 08. 12. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije na Senti, Boška Jugovića 12/8.

RADOVIĆ NIKOLA, diplomirani pravnik, rođen 19. 12. 1996. godine upisuje se 08. 12. 2023. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Topoli, List Ferenca 25.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika RADOVIĆ NIKOLA, advokatski pripravnik kod Radović Svetlane, advokata u Bačkoj Topoli, sa danom 07. 12. 2023. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MELENTIJEVIĆ JELENA, rođena 01. 12. 1998. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Anđelković Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ALEKSIĆ SANJA, rođena 14. 02. 2001. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kralj Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RISTIĆ ILIJA, rođen 15. 12. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Caran Mirčee, advokata u Novom Sadu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NIKOLIĆ NIKOLA, rođen 12. 11. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Prošić Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SRDANOV JOVAN, rođen 02. 09. 1998. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mirković Bojana, advokata u Novom Sadu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DANIĆ VANJA, rođena 26. 05. 2000. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gogić Rade, advokata u Novom Sadu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOVAČEVIĆ STEFAN, rođen 22. 02. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Brkić Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SAVANOVIĆ PAVLE, rođen 20. 10. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Madić Olivera, advokata u Novom Sadu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BJELIĆ IVANA, rođena 26. 05. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Tijanić Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RAKITA KATARINA, rođena 16. 07. 1998. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ramač Tamare, advokata u Novom Sadu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TOJIĆ SANJA, rođena 25. 03. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Terzić Branislava, advokata u Novom Sadu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu URAČ ADRIAN, rođen 16. 06. 1999. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vučković Vuka, advokata u Novom Sadu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUKAJLOVIĆ NATAŠA, rođena 06. 06. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČIZMOVIĆ PETAR, rođen 19. 02. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pušara Milana, advokata u Novom Sadu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TOMOVIĆ NEDA, rođena 21. 03. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Janković Miodraga, advokata u Novom Sadu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PETROV TEODOR, rođen 23. 05. 1999. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mudrinić Dejana, advokata u Novom Sadu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VIDOVIĆ PAVLE, rođen 05. 06. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Tijanić Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JEGDIĆ VLADIMIR, rođen 02. 09. 1998. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Aleksić Ninoslava, advokata u Novom Sadu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ANĐELKOVIĆ RADMILA, rođena 03. 08. 1975. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Davidov Dušanke, advokata u Novom Sadu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu UGARAK SOFIJA, rođena 27. 01. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kovačević Kanazir Vanje, advokata u Novom Sadu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠIMON ARNOLD, rođen 25. 08. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Zedi Valerije, advokata u Bečeju, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BUBNJEVIĆ DRAŠKO, rođen 05. 10. 1966. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Balaban Dragana, advokata u Pančevu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOKŠAN MARIJANA, rođena 12. 07. 1998. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Papulić Đorđa, advokata u Pančevu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ARSENIJEVIĆ SIMONA, rođena 29. 08. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Bosilj Nenada, advokata u Pančevu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BAJAGIĆ NIKOLINA, rođena 18. 04. 1998. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Cvejić Radovana, advokata u Subotici, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GALIĆ TAMARA, rođena 27. 12. 1999. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Zakić Nikole, advokata u Subotici, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu HORVAT KATAI KRISTINA, rođena 05. 02. 1999. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Nikolić Dušana, advokata u Senti, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠOP JOVANA, rođena 08. 08. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Trajčevski Srđana, advokata u Somboru, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MEĐEŠI MAJA, rođena 08. 10. 1999. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Joksović dr Marije, advokata u Kuli, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUKOVIĆ ALEKSANDRA, rođena 13. 06. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Subotić Marine, advokata u Zrenjaninu, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PROKIĆ BOGDAN, rođen 05. 09. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pavlović Milutina, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE  se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MALBAŠA MANJA, rođena 19. 12. 2000. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Garić Miloša, advokata u Staroj Pazovi, dana 08. 12. 2023. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KRKLJUŠ LJUBINKA, advokat u Novom Sadu, sa danom 30. 11. 2023. godine zbog penzionisanja.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.

Erceg Igor, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DOBRANIĆ SAVO, advokat u Novom Sadu, sa danom 01. 12. 2023. godine na lični zahtev.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.

Jovančević Radomir, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KRČMAR NEMANJA, advokat u Novom Sadu, sa danom 01. 12. 2023. godine na lični zahtev.

Jarminac Boris, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine FILIPOV ZORAN, advokat u Pančevu, sa danom 30. 11. 2023. godine na lični zahtev.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.

Mladenović Jelena, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine HOTI DIJANA, advokat u Pančevu, sa danom 30. 11. 2023. godine na lični zahtev. Cvetanović Nikola, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BOGDANOVIĆ RAJNA, advokat u Ravnom Selu, sa danom 30. 11. 2023. godine na lični zahtev.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.

Bjekić Zoran, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SMILJANIĆ NATAŠA, advokat u Novom Sadu, sa danom 14. 12. 2023. godine radi preseljenja u Advokatsku komoru Beograda.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MRKIĆ ALEKSANDAR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Tucović Milane, advokata u Novom Sadu, sa danom 01.11.2023. godine.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine JEVTIĆ STEFAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Tucović Milane, advokata u Novom Sadu, sa danom 10.11.2023. godine.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine GRBIĆ DEJAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Cvejić Nenada, advokata u Novom Sadu, sa danom 01.12.2023. godine.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PETROVIĆ ANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Spasojević-Ivančić Dejane, advokata u Novom Sadu, sa danom 23.10.2023. godine.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KRNAČ RENATA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Medić Marine, advokata u Novom Sadu, sa danom 16.10.2023. godine.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine NEDELJKOVIĆ TEODORA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Medić Marine, advokata u Novom Sadu, sa danom 16.10.2023. godine.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine RADIĆ MARIJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Travica Nikole, advokata u Novom Sadu, sa danom 10.11.2023. godine.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine SAVIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Vukašinović Nataše, advokata u Novom Sadu, sa danom 01.11.2023. godine.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ŠUKARA ANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Mićić Jelene, advokata u Novom Sadu, sa danom 02.06.2023. godine.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine LJUBINAC NIKOLA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kralj Radin Biljane, advokata u Novom Sadu, sa danom 05.11.2023. godine.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine GAVRILOVIĆ STEFAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Rakić Domazetović Mirne, advokata u Novom Sadu, sa danom 10.11.2023. godine.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ČOLOVIĆ DEJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Marić Sofije, advokata u Novom Sadu, sa danom 31.10.2023. godine.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ĐOKIĆ VASILIJE, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Marić Sofije, advokata u Novom Sadu, sa danom 07.11.2023. godine.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine DRULOVIĆ MARIJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Ramač Tamare, advokata u Novom Sadu, sa danom 24.10.2023. godine.

BRIŠE SE  iz  Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MARINKOVIĆ MILAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Anđelković Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 08.11.2023. godine.

UZIMA  SE  NA  ZNANJE da STOJANOVIĆ TAMARI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta  počev od 16. 11. 2023. godine do 14.11.2024. godine. Bošnjak Luka, advokat iz Novog Sada, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA  SE  NA  ZNANJE da ARSENIJEVIĆ DARIJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta  počev od 10. 11. 2023. godine do 10.11.2025. godine. Volarević Dragan, advokat iz Novog Sada, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA  SE  NA  ZNANJE da VUJIČIĆ JOVANI, advokatu u Vrbasu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 01. 12. 2023. do  29. 11. 2024. godine. Zdravković Ivana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA  SE  NA  ZNANJE da RADIĆ TIJANI, advokatu u Inđiji, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 15. 11. 2023. do  14. 11. 2024. godine. Radić Jovica, advokat u Inđiji, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA  SE na znanje da je STAJIĆ BATIĆ IRENA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 01. 11. 2023. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom. Dobanovački Đorđe, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA  SE na znanje da je DOBRNJAC BORINKA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 17. 11. 2023. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom. Caran Mirčea, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA  SE na znanje da je VLAISAVLJEVIĆ VLADANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 08. 11. 2023. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom. Bodlović Aleksandar, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA  SE na znanje da je DURMIĆ ĐURĐICA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 17. 11. 2023. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom. Benić Petrović Ljiljana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA  SE na znanje da je TRAJANOVSKI LJUBIČIĆ TIJANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 30. 11. 2023. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom. Perić Maja, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA  SE na znanje da je MEĐEŠI FARKAŠ ALEKSANDRA, advokat u Kuli, nastavila sa radom dana 29. 10. 2023. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom. Salak Joakim Julijan, advokat u Kuli, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Kordić Tea, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Kočić.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Paklar Jovana, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Balać.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Kovačević Kanazir Vanja, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi D. Kovačević.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Krivokuća Biljana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Maksimović.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Basta Nina, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Basta Pejčić.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Vukčević Slađana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Lalović.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Ćuić Nataša, advokatski pripravnik u Temerinu, promenila prezime koje sada glasi Drobac.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Marić Gordana, advokat u Đurđevu, promenila prezime koje sada glasi Marić Cap.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Goranović Jovana, advokat u Vršcu, promenila prezime koje sada glasi Kljajin.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Gros Iva, advokat u Subotici, promenila prezime koje sada glasi Gros Konkolj.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Dojić Nade, advokat u Subotici, promenila prezime koje sada glasi Dojić Raičević.

UZIMA   SE   NA   ZNANJE  da je Mikić Jelena, advokat u Sremskoj Mitrovici, promenila prezime koje sada glasi Džodan.

Uzima se na znanje da je MAČKIĆ DUNJA, advokatski pripravnik u Bačkom Jarku, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Herceg Branislava, advokata u Novom Sadu, dana 31. 10. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana  01. 11. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je DIMIĆ MARINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Mićić Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 30. 10. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Zeveđi Olivera, advokata u Novom Sadu, dana  31. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je DRULOVIĆ MARIJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 13. 10. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Ramač Tamare, advokata u Novom Sadu, dana  14. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je MARKOVIĆ ALEKSANDRA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Marić Sofije, advokata u Novom Sadu, dana 10. 11. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Šarac Danijele, advokata u Novim Banovcima, dana  11. 11. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je SOLDO IVAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Miljković Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 09. 11. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Savić Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana  10. 11. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je ROGAN TANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Janković Miodraga, advokata u Novom Sadu, dana 13. 11. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Gudalo Borisa, advokata u Novom Sadu, dana  14. 11. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je ILIĆ ALEKSNDAR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Dragović Danila, advokata u Novom Sadu, dana 23. 11. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Dubajić Lasla, advokata u Novom Sadu, dana  24. 11. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je VLAŠKALIĆ MILOŠ, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Prošić Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 27. 11. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Sujić Stamenić Mirjane, advokata u Novom Sadu, dana  28. 11. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je NIKOLIĆ LUKA, advokatski pripravnik u Sremskoj Mitrovici, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Vasiljević Branka, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 30. 11. 2023. godine, te da istu nastavlja kod Kuzmanovski Marte, advokata u Novom Sadu, dana  01. 12. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je Dobrnjac Borinka, advokat u Novom Sadu, istupila iz Zajedničke advokatske kancelarije „Aleksić sa saradnicima“ sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, dana 22. 11. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je GALIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, preselila sedište advokatske kancelarije u Bačku Palanku, Trg bratstva i jedinstva 30-32, lokal 132, počev od 15.11.2023. godine.

Uzima se na znanje da je PANIĆ IVANA, advokat u Novom Sadu, preselila sedište advokatske kancelarije u Pećince, Slobodana Bajića 52, počev od 14.11.2023. godine.

Uzima se na znanje da je ILIĆ SLAĐANA, advokat u Novom Sadu, preselila sedište advokatske kancelarije u Sentu, Poštanska 45, počev od 01.12.2023. godine.

Uzima se na znanje da je ČORTAN DEJAN, advokat u Novom Sadu, preselio sedište advokatske kancelarije u Sentu, Poštanska 45, počev od 01.12.2023. godine.

Uzima se na znanje da je RADULOVIĆ BRANISLAVA, advokat u Novom Sadu, preselila sedište advokatske kancelarije u Novi Sad, Trg Galerija 3a, počev od 01.11.2023. godine.

Uzima se na znanje da je SAVIN SONJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Karađorđeva 6, lokal 3, počev od 31. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je JARMINAC BORIS, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 8B/7, počev od 13. 11. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je VODENIČAR DAMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Svetozara Miletića 12, stan 5, počev od 31. 10. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je IVANČIĆ MILICA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Kopernikova 33, počev od 09. 11. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je JERKOVIĆ IGOR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Mišića 14, stan 1, počev od 01. 12. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je TEŠANOVIĆ MARIJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 21, počev od 27. 11. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je ANĐELIĆ STEVAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 21, počev od 27. 11. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je BAROŠ MILAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Svetozara Miletića 11, stan 5, počev od 02. 11. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je PETROVSKI DENIS, advokat u Vršcu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vuka Karadžića 4/22, počev od 01. 12. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je MATIĆ GORAN, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Milorada Bate Mihailovića 7, počev od 01. 11. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je POPOVIĆ DUŠAN, advokat u Bačkoj Palanci, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kralja Petra I, 12, lokal 40, počev od 06. 11. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je ZORIĆ BRANISLAVA, advokat u Staroj Pazovi, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Ćirila Metodija 13, počev od 01. 11. 2023. godine.

Uzima se na znanje da je PERIŠIĆ BOJANA, advokat u Šidu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Karađorđeva 21, počev od 06. 11. 2023. godine.