Dusan Belic

Saopštenja sa sednice Upravnog odbora 04. 09. 2020. godine

MOGIN LJUBICA, diplomirani pravnik, rođena 18. 05. 1987. godine upisuje se 11. 09. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Mileševska 16.

ĆIRKOVIĆ ALEKSANDRA, diplomirani pravnik, rođena 14. 06. 1990. godine upisuje se 11. 09. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Balzakova 10.

GNJIDIĆ NEMANJA, diplomirani pravnik, rođen 13. 10. 1990. godine upisuje se 11. 09. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Šafarikova 20, stan 14.

ĐOLAI MIHAJLO, diplomirani pravnik, rođen 02. 06. 1989. godine upisuje se 11. 09. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Đure Đakovića 17.

POPOVIĆ JELENA, diplomirani pravnik, rođena 22. 06. 1988. godine upisuje se 11. 09. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kuli, Blok 6 B broj 6.

BULATOVIĆ NATAŠA, diplomirani pravnik, rođena 09. 11. 1988. godine upisuje se 11. 09. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sime Matavulja 15/a/III, stan 21.

MRDALJ DANKA, diplomirani pravnik, rođena 14. 07. 1985. godine upisuje se 11. 09. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 17a/1.

DAMESKA NEDA, diplomirani pravnik, rođena 05. 09. 1986. godine upisuje se 11. 09. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Futoški put 40a.

ANĐELIĆ DRAGANA, diplomirani pravnik, rođena 02. 11. 1992. godine upisuje se 11. 09. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 17a, ulaz 2.

ALEKSIĆ NINOSLAV, diplomirani pravnik, rođen 15. 10. 1986. godine upisuje se 04. 09. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Grčkoškolska 1.

BJELICA ĐORĐE, diplomirani pravnik, rođen 02. 06. 1991. godine upisuje se 11. 09. 2020. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Maksima Gorkog 4/II.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika BJELICA ĐORĐE, advokatski pripravnik kod Bjelica Branislava, advokata u Pančevu, sa danom 10. 09. 2020. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADULOVIĆ MILICA, rođena 05. 04. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pejić Romane, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MITIĆ NEVENA, rođena 30. 07. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Rikić Riste, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LUKIĆ VERA, rođena 25. 03. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pejić Romane, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu FORKAPA MILANA, rođena 13. 05. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kljajić Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BRČIN MILANA, rođena 22. 06. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kralj Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JANKOVIĆ DRAGANA, rođena 23. 07. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Šokić Stamenković Dušanke, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOVAČEVIĆ MINA, rođena 28. 12. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gojković Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KAURIN LJUBICA, rođena 27. 03. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pjevač Duška, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MOJIĆ DRAGANA, rođena 23. 11. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Volarević Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĆULUM MIODRAG, rođen 03. 09. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Munižaba Radomira, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GORANOVIĆ OGNJEN, rođen 28. 06. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Đukić Milana, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KRUNIĆ BRANISLAV, rođen 19. 03. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Oberman Igora, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MRGIĆ NIKOLA, rođen 19. 06. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Slavković Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARJANOVIĆ DRAGAN, rođen 20. 10. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Trninić Dušana, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PERIĆ ALEKSANDAR, rođen 28. 11. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pejić Romane, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐORĐEVIĆ DANIJEL, rođen 02. 05. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Horvat Petra, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JERKOVIĆ VUKŠA, rođen 22. 09. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kljajić Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LAKOVIĆ LJUBOMIR, rođen 27. 04. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ranisavljev Miloša, advokata u Zrenjaninu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu CVEJANOV MILAN, rođen 27. 10. 1997. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Baloš Marije, advokata u Zrenjaninu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐULAI ANTONIJA, rođena 03. 02. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mrkić Đorđa, advokata u Subotici, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĆUBIĆ MITRESKI BOJANA, rođena 03. 12. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pavlica Dušana, advokata u Pančevu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOGDANOVIĆ NIKOLA, rođen 26. 01. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Beljanski B. Slobodana, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NEMET MARKO, rođen 20. 07. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Čekić Branimira, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŽIVANIĆ TIJANA, rođena 26. 09. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Beronja Božidara, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ILIĆ IRENA, rođena 06. 05. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Todorović Mihajla, advokata u Bačkom Petrovcu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ALEKSIĆ JELENA, rođena 29. 08. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pejić Romane, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BAJŠIĆ ANĐELA, rođena 14. 07. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ABAZOVIĆ ALEKSANDRA, rođena 08. 07. 1995. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Prošić Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu AĆIN IVAN, rođen 09. 07. 1994. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marjanović Svetlane, advokata u Zrenjaninu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUKOVIĆ BOJANA, rođena 31. 03. 1996. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Zakić Nikole, advokata u Subotici, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ALBIJANIĆ JOVANA, rođena 18. 07. 1992. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mastilović Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RUVIDIĆ ALEKSANDRA, rođena 02. 07. 1993. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Caran Mirčee, advokata u Novom Sadu, dana 10. 09. 2020.godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KRIŽAN ANTAL, advokat u Titelu sa danom 31. 07. 2020. godine, radi penzionisanja.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Križan Edvard, advokat u Titelu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine HORVAT AGNEŠ, advokat u Subotici sa danom 26. 02. 2020. godine, usled smrti.

Ivošević Svetlana, advokat u Subotici postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BELJANSKI ISIDORA, advokat u Subotici sa danom 10. 07. 2020. godine, radi zasnivanja radnog odnosa.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Opačić Lidija, advokat u Subotici postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PERDUH ALEKSANDAR, advokat u Novom Sadu sa danom 11. 08. 2020. godine, na lični zahtev.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Veselinović Predrag, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VUKIĆEVIĆ MIODRAG, advokat u Vrbasu sa danom 12. 08. 2020. godine, na lični zahtev.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Vukićević Tadija, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KOVAČEV RADOJKA, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 08. 2020. godine, radi penzionisanja.

Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.

Vranješ Staparski Dušanka, advokat u Novom Sadu postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VUKOVIĆ BORIS, advokat u Subotici sa danom 12. 08. 2020. godine, usled smrti.

Vojnić Hajduk Jugoslav, advokat u Subotici postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine DABOVIĆ RADMILA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Nikolić Bojana, advokata u Novom Sadu, sa danom 13. 07. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine DRAKULIĆ ALEKSANDRA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 07. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ĐURIĆ VANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Pejić Romane, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 07. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine GRANDIĆ TEODORA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu, sa danom 20. 07. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MILIĆ MARKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, sa danom 09. 07. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine TREĆAKOV KRISTINA, advokatski pripravnik u Kikindi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Perović Jelene, advokata u Kikindi, sa danom 12. 07. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine TOMIĆ DEANA, advokatski pripravnik u Šidu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Pavlović Gordane, advokata u Šidu, sa danom 30. 06. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VASOVIĆ OLIVERA, advokatski pripravnik u Kuli, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Joksović dr Marije, advokata u Kuli, sa danom 04. 08. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BOGUNOVIĆ ANDREA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Travica Dragana, advokata u Novom Sadu, sa danom 13. 08. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine GAJIĆ TEODORA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Bajagić Marine, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 08. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MAKSIMOVIĆ DANICA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 09. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PRODANIĆ TAJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Zubić Juga, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 09. 2020. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VUKOTIĆ ALEKSANDRA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Jevtić Marije, advokata u Novom Sadu, sa danom 04. 09. 2020. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da AMIDŽIĆ JELENI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 30. 06. 2020. do 29. 06. 2021. godine.

Amižić Radivoj, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da VIGNJEVIĆ LJUBICI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 20. 07. 2020. do 19. 07. 2021. godine.

Perić Maja, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da SANDIKI SVETLANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 07. 07. 2020. do 06. 07. 2021. godine.

Kovačević Sanela, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da LEKIĆ VESNI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 20. 08. 2020. do 19. 08. 2021. godine.

Jarminac Boris, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da KNEŽEVIĆ MILICI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 29. 06. 2020. godine.

Suvajdžić Branislava, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ZAKLAN DIJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 15. 07. 2020. godine.

Gvozdenac Nadežda, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MOSTARAC GORANU, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 14. 05. 2020. godine.

Radovanović Biljana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da PEROVIĆ SANJI, advokatu u Sremskoj Mitrovici, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog nege deteta od 15. 07. do 13. 08. 2020. godine.

Perović Miljan, advokat u Sremskoj Mitrovici, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ULIJAN MARTI, advokatu u Adi, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja počev od 25. 06. 2020. godine.

Boka Andraš, advokat u Adi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MARIČIĆ NEBOJŠI, advokatu u Rumi, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog bolovanja, počev od 09. 07. 2020. godine.

Kocan Biljana, advokat u Rumi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MICIĆ OLIVERI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 31. 07. 2020. do 30. 07. 2021. godine.

Terzić Branislav, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da VOJVODIĆ JOVANI, advokatskom pripraniku u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokatsko pripravničke vežbe zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 10. 09. 2020. do 09. 09. 2021. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da TRIVUNOVIĆ NATALIJI, advokatu u Futogu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 18. 08. 2020. do 17. 08. 2021. godine.

Trivunović Boško, advokat u Futogu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da KRALJ DUBRAVKI, advokatskom pripravniku u Zrenjaninu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokatsko pripravničke vežbe zbog izbora za narodnog poslanika u Narodnoj Skupštini Republike Srbije, počev od 18. 08. 2020. godine, dok traje poslanički mandat.

UZIMA SE NA ZNANJE da SPASIĆ PREDRAGU, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog stručnog usavršavanja u inostranstvu, u periodu od 24. 08. 2020. do 30. 09. 2021. godine.

Đukić Dimitrije, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je PEROVIĆ SVETLANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 19. 06. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Tašić Svetlana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ROKVIĆ TANJA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 29. 07. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Bašić Dušan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ALEKSIĆ SLAĐANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 17. 07. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Zečević Nenad, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je KAPOR IVANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 09. 08. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Sikimić Srđan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je JOSIMOVIĆ LJUTOVAC mr Ž. MILICA, advokat u Rumi, nastavila sa radom dana 01. 08. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Josimović Mirjana, advokat u Rumi, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je BAJIĆ DOBROSLAV, advokat u Subotici, nastavio sa radom dana 01. 07. 2020. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Bajić Branko, advokat u Subotici, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je KOVAČEVIĆ VANJA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 29. 08. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Pacek Štefanija, advokat u Beočinu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MARIČIĆ NEBOJŠA, advokat u Rumi, nastavio sa radom dana 07. 09. 2020. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Kocan Biljana, advokat u Rumi, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je OLJAČA DRAGANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 01. 09. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Vukašin Dimitrije, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ALIŠIĆ NATAŠA, advokat u Inđiji, nastavila sa radom dana 01. 09. 2020. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Ališić mr Vladimir, advokat u Inđiji, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je VUČKOVIĆ NIKOLA, advokat u Pančevu, nastavio sa radom dana 31. 08. 2020. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom.

Balaban Aleksandra, advokat u Pančevu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Vidaković msr Mia, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Čalić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Sulocki Ivana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Sulocki Radojev.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Krmar Biljana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Anđelković.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Dimić Dunja, advokat u Zrenjaninu, promenila prezime koje sada glasi Milanov.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Latinović Brkić Jovana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Latinović.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Raškov Nina, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Radin.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Petrović Jovana, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi Vojvodić.

Uzima se na znanje da je MORIĆ MATE, advokatski pripravnik u Sivcu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Gomilanović Zorana, advokata u Sivcu dana 30. 06. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Milić Strahinje, advokata u Somboru, dana 01. 07. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je PUŠONJIĆ ANĐELA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu dana 06. 07. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Popović Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 07. 07. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je NENIĆ DANIELA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Maraš Ivane, advokata u Novom Sadu dana 30. 06. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Kuzmanovski Marte, advokata u Novom Sadu, dana 01. 07. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je DIVLJAK BRANKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Maraš Ivane, advokata u Novom Sadu dana 30. 06. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Kuzmanovski Marte, advokata u Novom Sadu, dana 01. 07. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je PANIĆ IVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Vesić Maline, advokata u Novom Sadu dana 07. 08. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Davidov Dušanke, advokata u Novom Sadu, dana 08. 08. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je ĐELKAPIĆ OLJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu dana 18. 08. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Božić mr Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 19. 08. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je TOMIĆ MATIJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Stojković Ajše, advokata u Novom Sadu dana 03. 08. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Dobanovački Đorđa, advokata u Novom Sadu, dana 04. 08. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je NOVAKOVIĆ NIKOLA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu dana 03. 08. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Dobanovački Đorđa, advokata u Novom Sadu, dana 04. 08. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je OBRADOVIĆ NEBOJŠA, advokatski pripravnik u Novom Sadu prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu dana 13. 07. 2020. godine, te da istu nastavlja kod Travica Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 14. 07. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je Jerković S. Jadranka, advokat u Sremskoj Kamenici, pristupila Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“ sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, počev od 04. 08. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je „Zajednička advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima“ donela odluku o isključenju Panić Nike, Krmar Biljane i Dobanovački Đorđa, advokata u Novom Sadu iz zajedničke advokatske kancelarije sa danom 03. 08. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je Latinović Jovana, advokat u Novom Sadu, pristupila Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“ sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, počev od 11. 08. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je Žikić Jelena, advokat u Bečeju, istupila iz Zajedničke advokatske kancelarije „Subakov i partneri“ sa sedištem u Bečeju, Trg oslobođenja 3, sa danom 01. 09. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je „Zajednička advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima“ donela odluku o isključenju Knežević Sanje, advokata u Novom Sadu iz zajedničke advokatske kancelarije sa danom 01. 09. 2020. godine.

Uzima se na znanje da su Anđelković Nemanja i Anđelković Biljana, advokati u Novom Sadu, osnovali „Zajedničku advokatsku kancelariju Anđelković“ sa sedištem u Novom Sadu, Jevrejska 14a, lokal 11, počev od 30. 07. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je ČEMAN LYDIA, advokat u Bačkom Petrovcu preselila sedište advokatske kancelarije u Novi Sad, Maksima Gorkog 2B/I, stan 1, počev od 20. 07. 2020. godine.

Uzima se na znanje da će TODOROVIĆ dr ALEKSANDAR, advokat u Kikindi preseliti sedište advokatske kancelarije u Novi Sad, Železnička 32, počev od 07. 09. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je PLEĆAŠ MILAN, advokat u Ravnom Selu, preselio sedište advokatske kancelarije u Zmajevo, Ivana Milutinovića 51, počev od 18. 07. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je JERKOVIĆ S. JADRANKA, advokat u Sremskoj Kamenici preselila sedište advokatske kancelarije u Novi Sad, Grčkoškolska 1, počev od 04. 08. 2020. godine.

Uzima se na znanje da će NJEGOVAN STEFAN, advokat u Novom Sadu, preseliti sedište advokatske kancelarije u Sombor, Venac vojvode Radomira Putnika 19, počev od 01. 10. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je DOBANOVAČKI ĐORĐE, advokat u Novom Sadu preselio sedište advokatske kancelarije u Kać, Svetosavska 76, počev od 13. 08. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je KOVAČEVIĆ IVANA, advokat u Novom Sadu preselila sedište advokatske kancelarije u Rumu, Glavna 163/4/33, počev od 24. 08. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je PAROŠKI ARIZANOV JELENA, advokat u Novom Sadu, preselila sedište advokatske kancelarije u Srbobran, Miloša Obilića 41, počev od 01. 09. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je KOVAČEVIĆ MARIJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 7, počev od 17. 07. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je JOVANOVIĆ NEDA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Danila Kiša 32, počev od 01. 08. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je PANIĆ NIKA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 17, počev od 28. 07. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je ŠIJAKOVIĆ VESNA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 137, stan 81, počev od 22. 07. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je STUPAR BRANISLAVA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 20b, počev od 13. 07. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je MIJIN ALEKSANDRA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 20b, počev od 13. 07. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je KONSTANTINOVIĆ DANICA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 20b, počev od 13. 07. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je VUKAŠIN DIMITRIJE, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 20b, počev od 13. 07. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je ŠIJAN NIKOLA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 20b, počev od 13. 07. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je POPOVIĆ MILOŠ, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 20b, počev od 13. 07. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je NEDELJKOV VLADIMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Patrijarha Čarnojevića 21/10, počev od 01. 09. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je TOMIĆ NEMANJA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Fruškogorska 30, počev od 29. 06. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je ANĐELKOVIĆ NEMANJA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Jevrejska 14a, lokal 11, počev od 30. 07. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je ANĐELKOVIĆ BILJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Jevrejska 14a, lokal 11, počev od 30. 07. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je SAKAČ IŠTVAN, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Lajoša Joa 72/11, počev od 01. 06. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je SABO NOEMI, advokat u Subotici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg cara Jovana Nenada 4/2, počev od 30. 06. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je KANKARAŠ V. IVAN, advokat u Vrbasu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Palih boraca 18 b, počev od 03. 07. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je MARTINOVIĆ VESNA, advokat u Pančevu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Sarajevska 5, počev od 22. 06. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je BRSTINA DRAGANA, advokat u Staroj Pazovi, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vladimira Hurbana 1, počev od 01. 07. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je MARKOVIĆ BASTA SLAĐANA, advokat u Bačkoj Topoli, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Glavna 59, počev od 14. 08. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je STAJIĆ BATIĆ IRENA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 7, počev od 13. 08. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je ŽIKIĆ JELENA, advokat u Bečeju, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Svetozara Markovića 20, počev od 01. 09. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je MILJUŠ MIRJANA, advokat u Rumi, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu JNA 150, počev od 01. 09. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je SOMER EMIL, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 14, stan 10, počev od 26. 08. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je STUPAR GORAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 14, stan 10, počev od 26. 08. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je VADLJA NIKOLA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 43/I, stan 3, počev od 24. 08. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je Oljača Dragana, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 20 b, počev od 01. 09. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je Jovanović Aleksandra, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 2/II, počev od 01. 09. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je Tašić Svetlana, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 2, počev od 01. 09. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je Vujadin Jelena, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Petra Drapšina 34/9 počev od 01. 09. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je Simović Datukašvili Nataša, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Petra Drapšina 34/9 počev od 01. 09. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je Besermenji Igor, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Jevrejska 14, počev od 01. 09. 2020. godine.

Uzima se na znanje da je Sedlar Aleksandra, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Danila Kiša 8/III, stan 19, počev od 10. 09. 2020. godine.