Uroš Pajić

ODLUKE UPRAVNOG ODBORA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE O RASPISIVANJU IZBORA I DOPUNSKIH IZBORA

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se možete upoznati sa  odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Srbije broj 633/2023 od 09.09.2023. godine o raspisivanju izbora za Predsednika i Potpredsednika Advokatske komore Srbije i odlukom broj 634/2023 od 09.09.2023. godine o raspisivanju dopunskih izbora za člana Nadzornog odbora AK Srbije i dva zamenika disciplinskog tužioca AK Srbije iz Advokatske komore Vojvodine.

 

Odluka UO AKS o raspisivanju izbora za Predsednika i Potpredsednika AKS

Odluka UO AKS o raspisivanju dopunskih izbora za člana Nadzornog odbora AKS i dva Zamenika disciplinskog tužioca AKS