Dusan Belic

Izmene i dopune Pravilnika o radu Potpornog fonda AKV – Prečišćen tekst

U skladu sa odredbom člana 66. stav 1. tačka 10. Statuta Advokatske komore Vojvodine, Skupština Advokatske komore Vojvodine na sednici održanoj 20. 06. 2020. godine usvojila je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radu Potpornog fonda Advokatske komore Vojvodine od 11.05.2019. godine.

Pravilnik o radu Potpornog fonda Advokatske komore Vojvodine

3,51 MBPreuzmite