Број 06/2015

 1. Чланци:
  Тумачење у кривичном праву

  311
 2. Да ли судије стварају право?

  327
 3. Расправе:
  Обавезе и права посредника у промету непокретности и закупу непокретности

  341
 4. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  356
Icon
Гласник 6/2015

Број 05/2015

 1. Чланци:
  Основ одговорности државе за накнаду штете

  239
 2. Расправе:
  Објављивање парничне пресуде

  259
 3. АДВОКАТУРА - Дани адвокатуре у Војводини:
  Свечана академија поводом Дана адвокатуре у Војводини

  272
 4. Поздравни говор

  273
 5. Свечани говор

  277
 6. Почеци коморског организовања адвоката на подручју данашње Војводине у XIX веку

  280
 7. Добитници повеље са плакетом

  286
 8. In Memoriam:
  Боривој Јекић

  290
 9. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  292
Icon
Гласник 5/2015

Број 04/2015

 1. Чланци:
  Рецепција два римска едикта у Српски грађански законик

  195
 2. Понављање поступка у парници због одлуке Европског суда за људска права

  207
 3. Расправе:
  Новчана примања запослених

  219
Icon
Гласник 4/2015

Број 03/2015

 1. Чланци:
  Мађарска породичноправна регулатива према новом Грађанском законику

  131
 2. Расправе:
  Поступак решавања притужби у Министарству унутрашњих послова

  164
 3. Правни афоризми:
  Правни афоризми

  183
 4. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  184
Icon
Гласник 3/2015

Број 02/2015

 1. Чланци:
  Вештачење у кривичним стварима према новом Законику о кривичном поступку

  75
 2. О законитој државини као услову за стицање права својине путем одржаја

  92
 3. Расправе:
  Права пореских обвезника и њихова заштита

  103
 4. Правни афоризми:
  Правни афоризми

  121
 5. Саопштења
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  122
Icon
Гласник 2/2015

Број 01/2015

 1. Чланци:
  Улога Уставног суда у правном систему Републике Србије: заштитник људских права и/или четврта инстанца

  3
 2. Стицање својине од невласника

  29
 3. Расправе:
  Злоупотребе психоактивних супстанци у популацији учинилаца кривичних дела

  51
 4. Саопштења:
  Са седнице Управног одбора Адвокатске коморе Војводине

  63
Icon
Гласник 1/2015