admin

Dnevni red sednice Upravnog odbora 03.04.2018. godine

Na osnovu člana 77. stav 1 tačka 2. Statuta Advokatske komore Vojvodine sazivam 15. sednicu Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine za dan 03. april 2018. godine (utorak) sa početkom u 18,00 časova.

Sednica Upravnog odbora će se održati u Novom Sadu, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u ulici Zmaj Jovina 20/1.

Predlažem sledeći DNEVNI RED

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
 3. Potvrđivanje odluka sa elektronske sednice od 21. 03. 2018. godine
 4. Izveštaj predsednika AK Vojvodine
 5. Izveštaj sekretara AK Vojvodine
 6. Usvajanje Bilansa stanja i Bilansa uspeha za 2017. godinu
 7. Usvajanje Finansijskog plana za 2018. godinu
 8. Odluka o izboru osiguravajuće kuće za osiguranje od profesionalne odgovornosti advokata u periodu od 17.05.2018. do 17. 05.2019. godine
 9. Odluka o izboru banke i oročavanju sredstava AK Vojvodine
 10. Odluka o daljem postupanju povodom izveštaja revizora
 11. Izveštaj o radu Upravnog odbora za Skupštinu AK Vojvodine
 12. Odluka o izradi novog sajta AK Vojvodine
 13. Finansijski izveštaj stručne službe
 14. Upisi u Imenik advokata, advokatskih pripravnika, brisanje i ostale     promene
 15. Razno

NA  SEDNICU  SE  POZIVAJU: Biljana Bjeletić, potpredsednik AK Vojvodine, Milan Karać, sekretar Upravnog odbora, Miloš Nikolić, blagajnik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: Predrag Basarić, Joža Laslo, Vladislav Kostić, Jovan Mihajlović, Aleksandar Moljac, Dušan Nikolić, Mirko Rapajić,  Slobodan Reža, Srbislav Spajić, Dragan Vujović, predsednik Disc.suda Goran Ilić, disc.tužilac Milan Stupar, predsednici ogranaka AKV, članovi UO AKV u AKS Mladen Grbić, Goran Stanivuković, Tanja Arsić i Rajko Marić, predsednik Skupštine AKV Đorđe Misirkić, predsednik Veća predavača Branko Tatić, predsednik Komisije za mišljenja po predmetima osiguranja od odgovornosti Vukašin Jovović.

Predsednik Advokatske komore Vojvodine
Vladimir Beljanski s.r.