Организација

Председник Адвокатске коморе Војводине
ВЛАДИМИР БЕЉАНСКИ адвокат у Новом Саду

Потпредседник Адвокатске коморе Војводине
БИЉАНА БЈЕЛЕТИЋ, адвокат у Панчеву

Председник Скупштине Адвокатске коморе Војводине
ЂОРЂЕ МИСИРКИЋ, адвокат у Руми

Потпредседници Скупштине Адвокатске коморе Војводине
АРПАД ЗАВАРКО, адвокат у Новом Саду
ИШТВАН НАЂ, адвокат у Црвенки

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине:
МИЛАН КАРАЋ, адвокат у Новом Саду
Секретар Управног одбора
МИЛОШ НИКОЛИЋ, адвокат у Зрењанину
Благајник Управног одбора

Чланови:
ПРЕДРАГ БАСАРИЋ, адвокат у Панчеву
ЛАСЛО ЈОЖА, адвокат у Суботици
МИРКО РАПАЈИЋ, адвокат у Новом Саду
СРБИСЛАВ СПАЈИЋ, адвокат у Руми
СЛОБОДАН РЕЖА, адвокат у Панчеву
ДУШАН НИКОЛИЋ, адвокат у Сенти
ДРАГАН ВУЈОВИЋ, адвокат у Старој Пазови
ВЛАДИСЛАВ КОСТИЋ, адвокат у Новом Саду
ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ, адвокат у Сомбору
ЈОВАН МИХАЈЛОВИЋ, адвокат у Зрењанину
АЛЕКСАНДАР МОЉАЦ, адвокат у Новом Саду

Председник Дисциплинског суда Адвокатске коморе Војводине
ГОРАН ИЛИЋ, адвокат у Новом Саду

Заменици председника Дисциплинског суда Адвокатске коморе Војводине
ЖАРКО НИКОЛИЋ, адвокат у Новом Саду
МИРОСЛАВ МАТИЋ, адвокат у Суботици

Дисциплински тужилац Адвокатске коморе Војводине
МИЛАН СТУПАР, адвокат у Новом Саду

Заменици дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Војводине
БОШКО АРСЕНИЈЕВИЋ, адвокат у Новом Саду
МИЛОРАД МИЛОШЕВИЋ, адвокат у Сремској Митровици
ДРАГАНА ФИЛИПОВИЋ, адвокат у Инђији
ТАТЈАНА КОСТИЋ, адвокат у Панчеву
ЉИЉАНА ПЕТРИЋ, адвокат у Бачкој Тополи
МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ, адвокат у Зрењанину
ЕРВИН ГОМБОШ, адвокат у Сенти
в.д. ДАНИЈЕЛ ИГЊАТИЋ, адвокат у Беочину
в.д. СНЕЖАНА СЕКУЛИЋ, адвокат у Бечеју
в.д. ЖЕЉКО РАЈЧЕВИЋ, адвокат у Апатину

Чланови Дисциплинског суда Адвокатске коморе Војводине
ВИОЛЕТА АРНОЛД БАЈАЛОВИЋ, адвокат у Старој Пазови
РАДОВАН ЦВЕЈИЋ, адвокат у Суботици
БИЉАНА ДЕСНИЦА ПЕТРОВИЋ, адвокат у Новом Саду
ДРАГАН ЧОЛИЋ, адвокат у Новом Саду
МАРСЕЛ ГОГИЋ, адвокат у Руми
ДРАГАН КОЊЕВИЋ, адвокат у Сомбору
СЛАВКО ПЕРЕСКИ, адвокат у Новом Саду
ТОДОР ТАПАЛАГА, адвокат у Зрењанину
ДУШАН ПАВЛИЦА, адвокат у Панчеву
ГОРАН ВИДАКОВИЋ, адвокат у Панчеву
в.д. ЗВОНКО САБО, адвокат у Врбасу

Председник Надзорног одбора Адвокатске коморе Војводине
ЉУБИША ДОБРОСАВЉЕВ, адвокат у Новом Саду

Чланови Надзорног одбора Адвокатске коморе Војводине
УРОШ КЕРАЦ, адвокат у Ченеју
ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ, адвокат у Новом Саду

Заменици чланова Надзорног одбора Адвокатске коморе Војводине
МИЛАН МАУКОВИЋ, адвокат у Шиду
ЕДИТ СЛАВКОВИЋ, адвокат у Сомбору