Организација

Председник Адвокатске коморе Војводине
ВЛАДИМИР БЕЉАНСКИ адвокат у Новом Саду

Потпредседник Адвокатске коморе Војводине
БИЉАНА БЈЕЛЕТИЋ, адвокат у Панчеву

Председник Скупштине Адвокатске коморе Војводине
ЂОРЂЕ МИСИРКИЋ, адвокат у Руми

Потпредседници Скупштине Адвокатске коморе Војводине
ЗАВАРКО АРПАД, адвокат у Новом Саду
НАЂ ИШТВАН, адвокат у Црвенки

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине:
КАРАЋ МИЛАН, адвокат
Секретар Управног одбора
НИКОЛИЋ МИЛОШ, адвокат
Благајник Управног одбора

Чланови:
БАСАРИЋ ПРЕДРАГ, адвокат
ЈОЖА ЛАСЛО, адвокат
РАПАЈИЋ МИРКО, адвокат
СПАЈИЋ СРБИСЛАВ, адвокат
РЕЖА СЛОБОДАН, адвокат
НИКОЛИЋ ДУШАН, адвокат
ВУЈОВИЋ ДРАГАН, адвокат
КОСТИЋ ВЛАДИСЛАВ, адвокат
ЈОВАНОВИЋ ГОРДАНА, адвокат
МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН, адвокат
МОЉАЦ АЛЕКСАНДАР, адвокат

Председник Дисциплинског суда Адвокатске коморе Војводине
ГОРАН ИЛИЋ, адвокат у Новом Саду.

Заменици председника Дисциплинског суда Адвокатске коморе Војводине
ЖАРКО НИКОЛИЋ, адвокат у Новом Саду
МИРОСЛАВ МАТИЋ, адвокат у Суботици

Дисциплински тужилац Адвокатске коморе Војводине
МИЛАН СТУПАР, адвокат у Новом Саду

Заменици дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Војводине
БОШКО АРСЕНИЈЕВИЋ, адвокат у Новом Саду,
МИЛОРАД МИЛОШЕВИЋ, адвокат у Сремској Митровици,
ДРАГАНА ФИЛИПОВИЋ, адвокат у Инђији,
ТАТЈАНА КОСТИЋ, адвокат у Панчеву,
ЉИЉАНА ПЕТРИЋ, адвокат у Бачкој Тополи,
МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ, адвокат у Зрењанину
ЕРВИН ГОМБОШ, адвокат у Сенти
в.д. ДАНИЈЕЛ ИГЊАТИЋ, адвокат у Беочину
в.д. СНЕЖАНА СЕКУЛИЋ, адвокат у Бечеју
в.д. ЖЕЉКО РАЈЧЕВИЋ, адвокат у Апатину

Чланови Дисциплинског суда Адвокатске коморе Војводине
АРНОЛД БАЈАЛОВИЋ ВИОЛЕТА, адвокат у Старој Пазови,
ЦВЕЈИЋ РАДОВАН, адвокат у Суботици,
ДЕСНИЦА ПЕТРОВИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду
ЧОЛИЋ ДРАГАН, адвокат у Новом Саду,
ГОГИЋ МАРСЕЛ, адвокат у Руми,
КОЊЕВИЋ ДРАГАН, адвокат у Сомбору,
ПЕРЕСКИ СЛАВКО, адвокат у Новом Саду,
ТАПАЛАГА ТОДОР, адвокат у Зрењанину,
ПАВЛИЦА ДУШАН, адвокат у Панчеву
ВИДАКОВИЋ ГОРАН, адвокат у Панчеву
в.д. САБО ЗВОНКО, адвокат у Врбасу

Председник Надзорног одбора Адвокатске коморе Војводине
ДОБРОСАВЉЕВ ЉУБИША, адвокат у Новом Саду.

Чланови Надзорног одбора Адвокатске коморе Војводине
КЕРАЦ УРОШ, адвокат у Ченеју
ЗАГОРЧИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Новом Саду

Заменици чланова Надзорног одбора Адвокатске коморе Војводине
МАУКОВИЋ МИЛАН, адвокат у Шиду
СЛАВКОВИЋ ЕДИТ, адвокат у Сомбору.