Именик адвоката

Презиме Име Адреса Телефон Е-маил
Анкић Божидар Николе Тесле 3/А, Панчево 063/237-964
Анкић Милетић Невена Максима Горког 4/2, Панчево 063/352-534 nevenaankic@gmail.com
Антић Бранислав Радничка 10/2, Нови Сад 021/529-924 021/529-924 064/12-92-841 adv.baneantic@live.com
Антолић Тијана Др Илије Ђуричића 2А, Нови Сад 021/644-6846 062/888-0365 tijanaantolic88@gmail.com
Апро Завишић Наташа Максима Горког 7/I, Нови Сад 021/423-250 021/423-240 065/826-8188 apronatasa@yahoo.com
Апро Љубомир Максима Горког 7, Нови Сад 021/423-240 063/503-666 aproljubomir@gmail.com
Арамбашић Стеван Петра Драпшина 56/II, Стан 1, Нови Сад 021/455-068 063/552-371 stevan.arambasic1@gmail.com
Арко Едвард Трг Ослобођења 1, Ковин 013/744-514 064/140-1457 edvardarko@yahoo.com
Арнолд Бајаловић Виолета Бранка Радичевића 12, Локал 6, Стара Пазова 022/312-948 069/19-09-112 violetaarnold@yahoo.com
Арсенијевић Бошко Булевар Цара Лазара 56, Стан 10, Нови Сад 021/427-779 021/427-779 063/555-539 boskoarsenijevic@gmail.com
Арсенов Никола Јаше Томића 2, Нови Бечеј 023/771-799 063/531-050 arsenovnikola@gmail.com
Арсић Драган Иве Лоле Рибара 1/А, Зрењанин 060/556-0357
Арсић Небојша Владике Ћирића 19, Нови Сад 065/241-4197 nebojsa.ar@gmail.com
Арсић Тања Максима Горког 26, Нови Сад 021/66-11-951 064/144-6623 advokat.tanja.arsic@gmail.com
Асани Хава Гимназијска 8, Зрењанин 023/511-199 023/535-746 064/164-63-93 avaha@ptt.rs
Аћимовић Бранислав Краља Александра 12/II, Нови Сад 063/567-377 acimovic022@gmail.com
Аћимовић Косана Братства Јединства 1, Алибунар 013/642-450 013/642-450 063/833-8534 kosanaacimovic@yahoo.com
Аћимовић Милијана Новосадска 2, Локал 21-Приземље, Инђија 022/565-916 069-468-6166 adv.acimovic@yahoo.com
Аћимовић Милорад Светосавска 11, Каћ 021/6213-093 021/6213-130 063/8120228 acimovicmilorad@gmail.com
Аћимовић Славко Новосадска 2, Тц Слобода, Инђија 022/565-916 064/28-98-014 adv.acimovics@yahoo.com