Именик адвоката

Презиме Име Адреса Телефон Е-маил
Алексић Драгослав Жарка Зрењанина 38, Вршац 013/830-417 065/54-555-46 advoaleksic@gmail.com
Алексић Зоран Булевар Ослобођења 153, Нови Сад 021/6614-787 063/536091
Алексић Јована Змај Јовина 26, Тц Лупус, Локал 129, Нови Сад 063/175-0681 advokatskakancelarijaaleksic@gmail.com
Алексић Мирјана Жарка Зрењанина 38, Вршац 013/830-417 013/831-940 063/74-10-780 advoaleksic@open.telekom.rs
Алексић Слободан Јна 65, Ковачица 013/661-754 013/661-754 063/346-205 aleksics@panet.rs
Алинчић Сара XII Војвођанске Ударне Бригаде 39, Сомбор 062/702-479 sara.alincic@gmail.com
Алишић Мр Владимир Војводе Степе, Тц "Фонтана" 8/II, Локал 21, Инђија 022/554-370 063/896-4769 valisic@yahoo.com
Алфировић Слободан Краља Петра I Псц Интекс, Инђија 022/554-120 062/554-120 alfirovic.adv@gmail.com
Амижић Радивој Стражиловска 23, Нови Сад 021/472-89-89 065/803-0682
Амиџић Биљана Маршала Тита 162, Сивац 025/711-150 069/520-5255 b.amidzic@yahoo.com
Амиџић Нађ Светлана Мите Поповића 4 (У Дворишту), Сомбор 065/462-0718 svetllana.amidzic.nadj@gmail.com
Андоновић С. Милан Мачвански Кеј 67, Мачванска Митровица 060/7209-212 065/966-0886 andonovicmilan@yahoo.com
Андрејевић Воислав Булевар Милутина Миланковића Бб Група Д Локалитет 6, Локал 2, Зрењанин 060/55-625-44
Андрејић Милојка Поштанска 4, Ковин 013/744-324 062/377-425 andrejicmilojka@gmail.com
Андрић Драган Е.Кумичића 11/5, Суботица 064/909-29-29
Анђелић Даринка Јожефа Атиле 1/А, Чантавир 024/783-618 063/8266-433
Анђелић Наталија Цара Лазара 51/I, Футог 065/527-1788 advokat.andjelic@gmail.com
Анђелић Саша Трг Републике 18., Нови Сад 021/300-63-28 064/144-27-33
Анђелић Стеван Његошева 24/2, Нови Сад 021/472-1192 064/267-4044 adv.cefaas@gmail.com
Анђелков Јован Трг Ослобођења Б.Б., Ковин 013/741-209 013/741-209 063/349-512 jovanandjelkov@gmail.com