Dokumenta

 

Odavde možete preuzeti Akta i Propise:

Zakon o advokaturi

166,00 KBPreuzmite

Statut Advokatske komore Srbije

84,71 KBPreuzmite

Statut Advokatske komore Vojvodine

513,17 KBPreuzmite

Kodeks profesionalne etike advokata

164,50 KBPreuzmite

Pravilnik o Advokatskoj Akademiji Advokatske Komore Vojvodine

47,37 KBPreuzmite

Pravilnik o Advokatskoj Akademiji Advokatske Komore Srbije

1,28 MBPreuzmite

Pravilnik o advokatskom ispitu

2,51 MBPreuzmite

Kodeks advokatske etike Evropske unije

7,70 MBPreuzmite

Osnovni principi o ulozi advokata

10,44 MBPreuzmite

Međunarodna Konvencija o zaštiti prava odbrane

1,56 MBPreuzmite

Sloboda obavljanja advokatske profesije

8,81 MBPreuzmite

Pravila i preporuka o odevanju

1,44 MBPreuzmite

Izmena odredaba Pravilnika o Advokatskoj akademiji

136,02 KBPreuzmite

Izmena odredaba Pravilnika o advokatskom ispitu

173,18 KBPreuzmite

Poslovnik o radu Skupštine AK Vojvodine 2017. godina

210,50 KBPreuzmite

Pravilnik o radu Posmrtnog fonda AK Vojvodine

200,00 KBPreuzmite

Poslovnik Upravnog odbora AK Vojvodine

2,95 MBPreuzmite

 

Osiguranje advokata:

Uslovi osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti

3,06 MBPreuzmite

Polisa osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti

850,81 KBPreuzmite

Obaveštenje o karakteristikama i ugovornim elementima osiguranja

1,84 MBPreuzmite

Obaveštenje o karakteristikama i ugovornim elementima osiguranja – važne informacije

1,59 MBPreuzmite

Ugovor o osiguranju advokata

2,61 MBPreuzmite

Ponuda za osiguranje profesionalne odgovornosti advokata

98,59 KBPreuzmite