Документа

 

Одавде можете преузети Акта и Прописе:

Закон о адвокатури

166,00 KBПреузмите

Статут Адвокатске коморе Србије

84,71 KBПреузмите

Статут Адвокатске коморе Војводине

513,17 KBПреузмите

Кодекс професионалне етике адвоката

164,50 KBПреузмите

Правилник о Адвокатској Академији Адвокатске Коморе Војводине

47,37 KBПреузмите

Правилник о Адвокатској Академији Адвокатске Коморе Србије

1,28 MBПреузмите

Правилник о адвокатском испиту

2,51 MBПреузмите

Кодекс адвокатске етике Европске уније

7,70 MBПреузмите

Основни принципи о улози адвоката

10,44 MBПреузмите

Међународна Конвенција о заштити права одбране

1,56 MBПреузмите

Слобода обављања адвокатске професије

8,81 MBПреузмите

Правила и препорука о одевању

1,44 MBПреузмите

Измена одредаба Правилника о Адвокатској академији

136,02 KBПреузмите

Измена одредаба Правилника о адвокатском испиту

173,18 KBПреузмите

Пословник о раду Скупштине АК Војводине 2017. година

210,50 KBПреузмите

Правилник о раду Посмртног фонда АК Војводине

200,00 KBПреузмите

Пословник Управног одбора АК Војводине

2,95 MBПреузмите

 

Осигурање адвоката:

Услови осигурања адвоката од професионалне одговорности

3,06 MBПреузмите

Полиса осигурања адвоката од професионалне одговорности

850,81 KBПреузмите

Обавештење о карактеристикама и уговорним елементима осигурања

1,84 MBПреузмите

Обавештење о карактеристикама и уговорним елементима осигурања – важне информације

1,59 MBПреузмите

Уговор о осигурању адвоката

2,61 MBПреузмите

Понуда за осигурање професионалне одговорности адвоката

98,59 KBПреузмите